top of page

O NÁS

Spolek vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR, z.s.

Hlavní poslání zakládaného spolku je posílit spolupráci mezi vlastníky, provozovateli a uživateli závlah, vytvořit nástroje k modernizaci zastaralých systémů, zajistit informovanost členů a aktivně přispívat k rozšiřování závlah v regionech vystavených častému suchu ve spojení se zabezpečením dostatečných vodních zdrojů. Pokud jde o podporu plodin vyžadujících závlahy, jde především o zeleninu, ovoce, révu vinnou a chmel, kdy je potřeba, aby se zvýšila soběstačnost ČR u těchto komodit výrazně závislých na dovozech.

Založení Spolku reaguje na urgentní potřebu rozvíjet a zmodernizovat závlahové systémy v ČR, neboť suchá období v letech 2014 a 2015 významně poškodila rostlinnou výrobu a snížila výnosy řady komodit. S ohledem na očekávaný vývoj klimatu, provázený častějším výskytem sucha a růstem teplot vzduchu (zvýšení odparu vody), je třeba zahájit opatření ke snížení důsledků těchto změn na zemědělství.

Rozvoj, rekonstrukce i modernizace závlah bude směřovat zejména do regionů vystavovaných suchu nejvíce a nejčastěji, kde se také využívání závlah nejvíce zachovalo – jižní Morava, Žatecko, Rakovnicko, Polabí. Je třeba také uvést, že další programy MZe směřují do investic k vodohospodářské infrastruktuře pro zabezpečení dostatečných zdrojů vody a v rámci Programu rozvoje venkova bude podpořena výstavba retenčních nádrží k zachycení srážkových vod pro jejich následné zemědělské využití, včetně zavlažování. Cílem spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení je sjednocovat metody a přicházet s návrhy na směřování státní zemědělské politiky k podpoře plodin vyžadujících závlahy.

bottom of page